ACTIVE

ENZYME BALL

ลูกบอลเอนไซม์แอคทีฟ

คือชีวภัณฑ์กำจัดกลิ่นประสิทธิภาพสูงที่ผลิตขึ้นจากการนำจุลินทรีย์ที่มีความโดดเด่นในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและกำจัดของเสียรวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ จุลินทรีย์ที่นำมาบรรจุใน active enzyme ball เป็นสายพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่ง จากป่าชายเลนคลองโคนในประเทศไทยที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ 100% ไม่ส่งผลเสียต่อร่ายกายผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากทั้งภายในและต่างประเทศหลายสถาบันอาทิเช่น

 • สถาบันวิจัยอาหารประเทศญี่ปุ่น ; มีผลรับรองความปลอดภัยว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์แม้ให้รับประทานในอัตรา 2000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (Test LD50)

 • หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบที่สร้างจากจุลินทรีย์ พบว่า มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิดรวมไปถึง สารอะฟลาทอกซิน(สารจากเชื้อราที่พบมากในพืชตระกูลถั่ว) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก โดยให้หนูทดลองรับประทานที่ 2000มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ไม่พบความผิดปกติและความเป็นพิษใดๆจากกลุ่มทดลอง

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; จากการวิจัยพบว่าไม่พบเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคและความผิดปกติใดๆต่อมนุษย์และสัตว์

 • บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด(LCFA)  รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และสารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 15 ชนิด กลุ่มไพรีทอยส์ 7 ชนิด กลุ่มออกาโนคลอรีน 8 ชนิดและ กลุ่มคาร์บาเมต 8 ชนิด พบว่า มีค่าทั้งหมดต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานที่กำหนดไว้กำหนด

 • LABORATORY SAFETY MANUAL, GLOBAL HEALTH SECURITY, EPIDERMIC ALERT AND RESPONSE  สถาบันทดลองความปลอดภัยของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ของ WORLD HEALTH ORGANIZATION, GENEVA 2003 จัดลำดับความปลอดภัย อยู่ในชนิด BIOSAFETY LEVEL 1 คือ จุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

 • สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY) รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และ สารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 49 ชนิด ไพรีทอยส์ 17 ชนิด และ อะคาริไซด์ 13 ชนิด พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น

วิธีการใช้งาน

 • แกะตะกร้อพลาสติกที่หุ้มก้อนเอนไซม์ออกภายในจะพบห่อกระดาษที่บรรจุเอนไซม์อยู่

 • แกะก้อนเอนไซม์ออกจากห่อกระดาษ แล้วบรรจุเฉพาะก้อนเอนไซม์กลับใส่ตะกร้อประกอบตะกร้อกลับให้เรียบร้อยในรูปทรงกลม

 • นำตะกร้อเอนไซม์ที่แกะห่อกระดาษเรียบร้อยแล้วไปพรมน้ำหรือนำไปจุ่มนำ ก่อนนำไปใช้ในลักษณะการใช้งานต่างๆ

 

 

ลักษณะการใช้งาน

 • นำไปวางในบริเวณที่ต้องการกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์กลิ่นอับชื้นจากแบคทีเรีย, เชื้อราเช่น ในบริเวณตู้เสื้อผ้า รถยนต์ ชั้นวางรองเท้า สุขา กล่องเก็บอาหาร

 • ขจัดคราบฝังลึกหรือคราบไขมันโดยแช่แอคทีฟเอนไซม์บอลในถังน้ำ 1ลูกต่อน้ำ 10ลิตร แล้วนำไปใช้ทำความสะอาดในบริเวณที่ต้องการเช่นในครัวหรือคราบเหลืองในห้องน้ำ โดยแอคทีฟเอนไซม์บอล 1ลูกสามารถใช้ได้ 5-10 ครั้ง

 • สามารถกำจัดกลิ่นย่อยสลายขยะจำพวกเศษอาหารบริเวณซิงค์ในครัว โดยวางแอคทีฟเอนไซม์บอล ทิ้งไว้ในบริเวณซิงค์น้ำเมื่อมีการชะล้างด้วยน้ำ ผ่านตัวตะกร้อเอนไซม์ น้ำที่ผ่านตัวตะกร้อเอนไซม์จะค่อยๆย่อยของเสียที่ตกค้างในบริเวณท่อน้ำทิ้งให้หมดไป

 • กำจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นโดยการนำลูกบอลเอนไซม์ที่ผ่านน้ำแล้วไปวางไว้ในตู้เย็นที่มีกลิ่นอับ เอนไซม์จะกำจัดกลิ่นโดยไม่ทำอันตรายสิ่งมีชีวิต (แอคทีฟบอลผลิตโดยเอนไซม์โปรไบโอติก ที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)

คุณประโยชน์ และ สรรพคุณ

 • กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเสียของอินทรีย์วัตถุต่างๆ

 • กำจัดแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้้เกิดโรคร้ายแรง เช่น อหิวาตกโรค, ท้องเสียจากแบคทีเรีย
  ไทฟอยด์ เป็นต้น

 • เร่งกระบวนการย่อยสลายโคลนเลนที่เหม็นเน่า และเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค

 • กำจัดกลิ่นเหม็นอับ โดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งพบมากในลูกเหม็น

 • กำจัดสารพิษสะสมในดินและในน้ำ 

ส่วนประกอบของ ACTIVE ENZYME BALL

 • Bacteria Pediococcus acidilactici (Bio-safety Level 1) เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยน้ำตาล 6 โมเลกุลเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ (Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพลี เปปไตท์ Bacteriocins (สารชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย) ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp, Escherichia coli, Pseudomonas sp, Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกหลายชนิด เช่น Clostridium perfiengens Clostridium botulinum Staphylococcus aureus Listeria monocytogens เป็นต้น ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

 • Pediococcus pentosaceus (Bio-safety Level 1) เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ สามารถย่อยน้ำตาล 5 โมเลกุลให้เป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท์ Bacteriocins ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

 • Bacillus amyloliquerfaciens (Bio-safety Level 1) เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารโพลี่เปปไตท์ ชื่อ Iturins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา (Antifungal Agent) อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Sucrase, Protease, Peptidase ฯลฯ

 • Yeast Pichia farinosa (Bio-safety Level 1) เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Toxins Killer: Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสต์ที่สามารถผลิต Toxins Killerได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด) นอกจากนั้น สาร Toxins Killer ทำปฏิกิริยาให้ สารพิษต่าง ๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรียหรือเชื้อราเช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ สารพิษที่ผลิตจากแบคทีเรีย (Endotoxins) ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured)

 • Dekkera anomala (Bio-safety Level 1) เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า Spoiled Beer Yeast เพราะยีสต์ชนิดนี้จะย่อยแป้ง และน้ำตาล เปลี่ยนเป็นกรดน้ำส้ม ไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ และปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเอนไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase Hemicellulase Xylanase Cellubioase Amylase Pectinase Lignase Arabinase ฯลฯ และผลิตวิตามินบี หลายชนิด

AEB2.jpg
HOWTOUSE.jpg
AEB.png
AEB2
AEB2
press to zoom
AEB
AEB
press to zoom
BALL
BALL
press to zoom