Image by Maxwell Ridgeway
ACTIVE ENZYME

  เอนไซม์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ ACTIVE HEALTH ถูกค้นพบโดยบังเอิญ จากกลุ่มจุลินทรีย์ Probiotic บริเวณต้นโกงกางจากป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีคุณสมับติพิเศษสามารถย่อยของเสียในธรรมชาติ ให้มีขนาดเล็กลงและ กำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งยังมีความทนทานต่อสภาวะความเป็นกรดในกระบวนการย่อยอาหารได้สูง และพบได้ในลำไส้และระบบการย่อยส่วนท้ายหลังจากรับประทาน ซึ่งส่งผลให้จุลินทรีย์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพต่อทั้งระบบทางเดินอาหาร สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จากจุลินทรีย์ชนิดนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่โดยไม่ถูกกำจัดทิ้งไปในกระบวนการย่อยของร่างกาย

MANGROVE FOREST
KLONGKHON THAILAND

ป่าชายเลน ; ระบบนิเวศในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

ป่าชายเลนเป็นจุดกำเนิดของ ห่วงโซ่อาหารมากมายอีกทั้งยังเป็นดรรชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วยเนื่องจาก

ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์นาๆชนิด อีกทั้งยังมี

ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงค์ชีวิตของพืชและสัตว์มากมาย

มีความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร น้ำที่มีความบริสุทธิและใสสะอาดแม้มีตะกอนและดินโคลน

BW_MANGROVE.jpg

แต่รู้หรือไม่ว่า

  ป่าชายเลนคือศูนย์รวมของการทับถมของซากและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากพื้นดินที่กำลังไหลลงทะเลอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมขยะและของเสียที่ลอยมากับท้องทะเลและเกยตื้นบริเวณป่าชายเลนอีกด้วย สารพิษจากอุตสาหกรรมต่างๆที่ไหลมากับน้ำ ยาฆ่าแมลง สารปิโตรเคมี รวมไปถึงสิ่งปฏิกูลอื่นๆอีกมากมายล้วนรวมกันและทับถมกันบริเวณป่าชายเลนทั้งสิ้น สิ่งที่น่าแปลกใจคือ น้ำในบริเวณนี้ไม่เน่าเสีย อีกทั้งตะกอน

น้ำโคลนที่ถูกทะเลพัดมานั้นสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสารพิษหรือยาฆ่าแมลง ทั้งที่ควรจะเป็นจุดที่พบ

สารพิษมากเป็นพิเศษเพราะเป็นบริเวณปากอ่าวที่ไหลรวมกันของแหล่งน้ำหลายๆสาย ความมหัศจรรย์เหล่านี้เป็นผลที่เกิดจาก กลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่ผลิตกรดแลคติกซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายและกำจัดสารพิษ มีความทนทานสูงในสภาวะที่วิกฤติ กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ถูกนำมาต่อยอดและพัฒนาด้วยเทคนิคการผลิตโดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 5 ชนิดจากกกลุ่มจุลินทรีย์นี้มาเพาะเลี้ยงเชื้อโดยใช้ ธัญพืช เช่น รำข้าวสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และ นมผง ผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและถูกทำให้แห้งด้วยกระบวนการ Freeze dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต คงความสดใหม่ และสมบูรณ์ของเชื้อจุลินทรีย์ไว้ให้มากที่สุด อีกทั้งกระบวนการทำให้แห้งด้วย Freeze dry ยังสามารถกักเก็บคุณค่าของสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาจากกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เช่น เอนไซม์, กรดอินทรีย์, วิตามิน ไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไป ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูงอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าคุณค่าที่ได้จากจุลินทรีย์โปรไบโอติคของผลิตภัณฑ์จากแอคทีฟเฮลธ์จะดีที่สุดเมื่อไปถึงมือของผู้บริโภค

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom